TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Kwalifikacje:

  1. TKO.07 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (egzamin zdawany na koniec klasy III)
  2. TKO.08 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (egzamin zdawany po I półroczu klasy V)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego jest przygotowany w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, posługiwania się przepisami kolejowymi, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, znajomości budowy i obsługi taboru kolejowego, organizacji pracy przewozowej kolei, sprzedaży usługi transportowej, wypełniania dokumentacji związanej z procesem przewozowym.

Zdobycie tych kwalifikacji daje możliwość zatrudnienia w: przewozach kolejowych i u pracodawców grupy PKP, na stanowisku: dyżurny ruchu, nastawniczy, konduktor, kasjer biletowy, pracownik administracyjno-biurowy, rewident taboru.

Patronat nad kierunkiem objęło przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie.

Partnerami szkoły są również: Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o. oraz PKP Intercity S. A.

Kierunek został objęty patronatem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego, pracowni symulatorów sterowania ruchem kolejowym oraz u Partnerów współpracujących ze szkołą. Spółki kolejowe udzielają pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę oraz udostępniają nowoczesny sprzęt. Zgodnie z podstawą programową uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 280 godzin (po 140 godzin w klasie III i IV).

Uczniowie po pierwszym roku nauki mogą ubiegać się o stypendia fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o oraz PKP Intercity S. A.

Stypendyści, oprócz świadczenia pieniężnego otrzymują również wsparcie w zakresie praktyk zawodowych, zniżki na przejazdy koleją oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika
w zawodzie.

Dokumenty do pobrania

  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 2 584Liczba odwiedzin dzisiaj: 4