TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Kwalifikacje:

  1. TKO.07 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (egzamin zdawany na koniec klasy III)
  2. TKO.08 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (egzamin zdawany po I półroczu klasy V)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego jest przygotowany w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, posługiwania się przepisami kolejowymi, obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, znajomości budowy i obsługi taboru kolejowego, organizacji pracy przewozowej kolei, sprzedaży usługi transportowej, wypełniania dokumentacji związanej z procesem przewozowym.

Zdobycie tych kwalifikacji daje możliwość zatrudnienia w: przewozach kolejowych i u pracodawców grupy PKP, na stanowisku: dyżurny ruchu, nastawniczy, konduktor, kasjer biletowy, pracownik administracyjno-biurowy, rewident taboru.

Patronat nad klasą objęło PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie.

Partnerami szkoły są również: Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o. oraz PKP Cargo S. A.

Kierunek został objęty patronatem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u Partnerów współpracujących ze szkołą, którzy udzielają pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę oraz udostępniają nowoczesny sprzęt. Zgodnie z podstawą programową uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 280 godzin (w klasie III i IV).

Uczniowie po pierwszym roku nauki mogą ubiegać się o stypendia fundowane przez PKP PLK, Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o oraz PKP Cargo S. A. (po osiągnięciu pełnoletności).

Stypendyści otrzymują gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika
w zawodzie.

Dokumenty do pobrania

Zasady rekrutacji
Podanie do szkoły
  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 1 005Liczba odwiedzin dzisiaj: 1