Dzień 23 listopada w naszej szkole był wyjątkowy, bowiem obchodziliśmy uroczyście Święto Kolejarzy. Nie zabrakło życzeń i kwiatów, ale najważniejszym punktem wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów technikum transportu kolejowego między spółką PKP Intercity S. A. a małkińskim „Staszicem”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: zastępca Dyrektora Zakładu Centralnego „PKP Intercity” S.A. w Warszawie do spraw handlowych – Pan Grzegorz Sasin, kierownik produktu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A w Warszawie z Centrali Spółki – Pani Ewa Moc, Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Chrupek oraz członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego – Pan Stefan Rostkowski.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie małkińskiej „kolejówki” będą mogli przystąpić do programu stypendialnego, którego fundatorem jest PKP Intercity oraz odbywać praktyki zawodowe w zakładach spółki. Ponadto odbywać się będą warsztaty prowadzone przez specjalistów PKP Intercity i wizyty studyjne w obiektach i biurach firmy. Spółka zatrudnia w całym kraju ponad 8,5 tys. pracowników oraz oferuje zatrudnienie na wielu stanowiskach.

PKP Intercity to kolejny już pracodawca, z którym współpracuje nasza szkoła. W latach ubiegłych nawiązaliśmy współpracę z PKP PLK S. A. oraz z Kolejami Mazowieckimi – KM sp. z o. o., która jest z powodzeniem kontynuowana.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście obejrzeli serwis informacyjny „TV Staszic” oraz kolejowe wydanie popularnych „Milionerów”. Zostały również wręczone nagrody w II edycji konkursu fotograficznego „Kolej w obiektywie”: I miejsce zajął uczeń klasy ITK Szymon Brodowski, II miejsce – Jakub Samsel z kl. IVTKB a III miejsce przypadło Cezaremu Sierocie z kl. IIITK.

Wszystkim Kolejarzom z okazji przypadającego niebawem Ich święta życzymy wiele zdrowia, pomyślności i nieustającej pasji, z którą wykonują ten piękny zawód.