Na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 mieliśmy zaszczyt gościć posła na Sejm RP Pana Daniela Milewskiego, Pana Stefana Rostkowskiego – radnego i członka zarządu Powiatu Ostrowskiego, Pana Marcina Płotczyka – dyrektora Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Pana Sebastiana Niedziółkę – przedstawiciela spółki PKP Intercity S.A. oraz Pana Wiesława Jarząbka – przedstawiciela spółki PKP PLK S.A.
W trakcie akademii zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz dla laureatów szkolnych konkursów.
Pani Dyrektor Agnieszka Gaś odebrała z rąk posła Pana Daniela Milewskiego dyplom uznania Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w zarządzaniu oświatą, wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz podejmowanie działań służących rozwojowi potencjału uczniów.
Nagrodzeni zostali również stypendyści spółek kolejowych oraz uczniowie uhonorowani nagrodą Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
W wakacyjny nastrój społeczność szkolną wprowadziła młodzież, która przygotowała scenki rodzajowe pod kierunkiem Pani Doroty Chruściel i Pani Elizy Witkowskiej.
Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji!!!