2 grudnia koło ornitologiczne działające przy GOKiS w Małkini Górnej przeprowadziło warsztaty przyrodnicze dla uczniów naszej szkoły. Wzięli w nich udział uczniowie klasy IITK i IVTSIB. Gościem specjalnym był pan Jerzy Sikorski, ornitolog, „ptasi deweloper”, który od 12 lat wykonuje, wiesza i kontroluje budki lęgowe dla ptaków. Ma ich już na swoim koncie 650, rozwieszonych w różnych miejscach, głównie na Mazowszu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się dlaczego warto wieszać budki lęgowe, jaką spełniają funkcję i jak należy o nie dbać. Na naszym placu szkolnym znajduje się 15 takich zastępczych miejsc gniazdowych. W minionym sezonie wszystkie były zajęte. Materiał zniesiony przez ptaki świadczy o tym, że gnieździły się w nich kawki, szpaki i sikory. Po zawartości budek stwierdzono również, że niektóre są użytkowane również teraz jako miejsca noclegowe. W jednej znaleźliśmy kokony larw owadów z rodziny misierkowatych.