W dniu 24 maja uczniowie technikum transportu kolejowego pod opieką nauczycieli zawodu p. Anny Markowicz oraz p. Huberta Koszykowskiego odbyli wizytę studyjną w zakładzie produkcyjnym firmy Kolster, której siedziba mieści się w Olsztynie.
Młodzież zapoznała się z procesami projektowania, budowy oraz z poszczególnymi etapami testowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Wyroby spółki Kolster skierowane są do odbiorców związanych z budową i użytykowaniem infrastruktury kolejowej. Katalog wyrobów zawiera ponad tysiąc pozycji, wśród których większość to urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz części zamienne.
Dzięki nawiązanej współpracy oraz życzliwości i hojności Zarządu Kolster sp. z o.o. nasze pracownie kolejowe już wkrótce wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne i specjalistyczne wyposażenie.