29 kwietnia uczniowie naszej szkoły z klas IITK, IIITSIb wzięli udział w wycieczce na Stawy Pietkowskie zorganizowanej przez Koło Ornitologiczne związane z GOKiS w Makini Górnej. Pierwszym punktem programu była wizyta w Centrum Edukacji Leśnej Cyraneczka Nadleśnictwa Rudka. Następnie prowadzono obserwacje ornitologiczne. Udało się zobaczyć ponad 30 gatunków ptaków. Największe wrażenie na młodzieży zrobiły ptaki z rzędu siewkowych (bataliony, łęczaki, kwokacze, brodźce piskliwe), które żerowały na spuszczonych stawach oraz szponiaste (liczne bieliki i rybołów). Uczestnicy zdobyli wiele ciekawych informacji o zwyczajach ptaków, które można spotkać podczas wiosennych migracji oraz tych, które są lęgowe w Polsce. Wycieczka zakończyła sie konkursem, w którym młodzież mogła wykazać się wiedzą zdobytą podczas tej praktycznej lekcji przyrody.