XIX Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne 7 czerwca 2023 r. uczniowie klasy IITK wzięli udział w XIX Ostrowskich Spotkaniach Ornitologicznych zorganizowanych przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim przy współpracy z Ostrowskim Stowarzyszeniem LUDZIE Z PASJĄ. Wydarzenie zaczęło się od zajęć terenowych w Morzyczynie Włościańskim. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy i wraz przewodnikami z udali się na obserwacje ornitologiczne. Podczas wycieczki udało się zaobserwować ponad 20 gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i wodno- błotnymi. Druga część spotkania miała miejsce w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Tam odbyły się prelekcje naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego z Siedlec. Pan Paweł Cieśluk wygłosił wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków. Pan dr hab. Zbigniew Kasprzykowski był autorem prezentacji pod tytułem ” Mieszkańcy trzcinowisk, czyli historie życia bąków i błotniaków”, a Pan Przemysław Obłoza mówił na temat „Kulik wielki – gatunek zagrożony”. Po wykładach ogłoszono wyniki konkursu. Nasi uczniowie znaleźli się wśród zdobywców nagród- Julia Laskowska zajęła trzecie miejsce, a Damian Niegowski został wyróżniony w kategorii szkół ponadpodstawowych.