Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Remont łazienki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Małkini Górnej”