logo szkoły
logo
logo

Erasmus +

Nr wniosku: 2016-1-PL01-KA102-023607
Tytuł projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”
Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus +

SPOTKANIE ZE WSPÓŁORGANIZATORAMI PRAKTYK

      Dnia 14 listopada 2017 r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”, który współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, ze współorganizatorami praktyk z Niemiec – panią Katarzyną Suchocką oraz panem Manfredem Mullerem.

      Goście przedstawili młodzieży miejsca odbywania praktyk. Omówiono szczegółową instrukcję dla praktykanta oraz listę rzeczy niezbędnych na praktyce. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem praktyk oraz kartą pracy.  Szczególną uwagę zwrócono na różnice kulturowe między naszymi narodami.
W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” nasi uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Turyngii (środkowe Niemcy)w dniach 24.11 – 21.12 2017 r. Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich przedsiębiorstwach – przepracują 20 dni roboczych w kuchniach, restauracjach lub przy obsłudze baru.
Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie przez uczestników kompetencji zawodowych, oraz językowych, które w przyszłości pozwolą młodzieży ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie przejazdu młodzieży na praktyki zagraniczne

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przewozu młodzieży na praktyki zagraniczne

 

LISTA UCZESTNIKÓW PO NABORZE GR. II 1

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i zakłada odbycie

4-tygodniowych praktyk w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci zostaną wybrani w drodze rekrutacji. W tym roku szkolnym praktyki odbędą się w od 23 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Uczestnicy za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego. Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

Sprawozdanie z praktyk zagranicznych naszych uczniów 2016

 

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na praktyki do Niemiec

Spotkanie z przedstawicielami praktyk zagranicznych

 

Dnia 7 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie uczestników projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”, który współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, z przedstawicielami praktyk z Niemiec – panią Katarzyną Suchocką oraz panem Manfredem Mullerem. Goście przedstawili młodzieży miejsca odbywania praktyk. Omówiono szczegółową instrukcję dla praktykanta oraz listę rzeczy niezbędnych na praktyce.
W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery” nasi uczniowie odbędą 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci będą uczyć się zawodu w małych i średnich przedsiębiorstwach – przepracują 20 dni roboczych w kuchniach, restauracjach lub przy obsłudze baru.
Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i nabycie przez uczestników kompetencji zawodowych, oraz językowych, które w przyszłości pozwolą młodzieży ubiegać się o atrakcyjne stanowiska pracy w Polsce i w pozostałych krajach UE. Celem projektu jest również wzrost kreatywności, samodzielności, otwartości na świat i zdobycie nowych doświadczeń. Uczniowie za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność.

 

 

Spotkanie przed praktykami

Zapytanie ofertowe dotyczące transportu młodzieży Polska – Niemcy

 

 Listy uczestników projektu po naborze w dniu 20.10.2016 r.

 Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Magdalena Sikorska 3TG
2 Paulina Jadczak 2TG
3 Hubert Wronek 2TG
4 Paulina Brzostek 2TG
5 Przemysław Kalisz 3TG
6 Dominika Kaja 3TG
7 Norbert Bartczuk 2TG
8 Aleksandra Jabłońska 2TG
9 Anna Rybakiewicz 2TG
10 Marlena Pierzchanowska 2TG
11 Piotr Dawidowski 3TG
12 Dominik Telachowski 2TG
13 Mateusz Lechański 2TG
14 Katarzyna Królik 3TG

Lista rezerwowa:

Lp. Imię i nazwisko Klasa
1 Aneta Kordowska 3TG
2 Anita Mianowicz 2TG
3 Marcin Borowy 2TG
4 Kamil Chaberski 3TG

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie ERASMUS+ pod tytułem „Zagraniczne praktyki zawodowe dobrym początkiem kariery”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich uczących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej i zakłada odbycie
4-tygodniowych praktyk w Turyngii (środkowe Niemcy). Praktykanci zostaną wybrani w drodze rekrutacji.
W tym roku szkolnym praktyki odbędą się w styczniu 2017 roku.

Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy i podniesienie przez uczestników kompetencji zawodowych. Projekt ma także na celu rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych uczniów.

Uczestnicy za udział w programie otrzymają europejskie dokumenty Europass Mobilność, niemieckojęzyczny certyfikat od Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz potwierdzenia kursów po zakończonych w Polsce przygotowaniach.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do wychowawców klas. Lista uczestników zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

REGULAMIN ERASMUS +

ANKIETA