30 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z Panią Martą Szwajkowksą – doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy z Ostrowi Mazowieckiej, Panią Anną Szczubełek – doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce-Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz z Panem Dariuszem Mrozkiem – doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce-Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Tematem zajęć było „Poradnictwo zawodowe dla młodych”. Młodzież otrzymała wiele cennych informacji na temat min. dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania własnej firmy oraz bezpiecznych wyjazdów za granicę w celu poszukiwania pracy.
Serdecznie dziękujemy za niezwykle owocne spotkanie. Był to bardzo produktywny i inspirujący czas, który na pewno pomoże młodzieży w wejściu na rynek pracy.