W dniu 30.03.2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych online na temat „Ryzyko na rynku finansowym”. Spotkanie odbyło się w ramach programu pt.: „Wesoła ekonomia” i zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zambrowie. Tematyką zajęć były podstawy ekonomii, wartość pieniądza, aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce, inflacja. Dziękujemy bardzo za możliwość wzięcia udziału w tej lekcji.