Dyrektor oraz wychowawcy i nauczyciele Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej serdecznie zapraszają rodziców uczniów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 września o godz. 17.00.