TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Symbol cyfrowy zawodu: 343404

Kwalifikacje:

  1. HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin zdawany na koniec klasy III)
  2. HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin zdawany po I półroczu klasy V)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia

Obecnie rynek pracy poszukuje specjalistów od żywienia. Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne
i gospodarstwa domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznie je podawać i prawidłowo obsługiwać konsumentów (gości). Uczą się także organizować usługi gastronomiczne wychodząc naprzeciw zleceniodawcy.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i u Partnerów szkoły oraz praktyki zawodowe
w wymiarze 280 godzin (w klasie III i IV).

Partnerami szkoły są: Restauracja Tandem w Ostrowi Mazowieckiej, Hotel Natura Mazur Resort & Conference w Warchałach  oraz szkoła Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Kemer w Turcji.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • Wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, pensjonatach, domach wczasowych, restauracjach.

  • Szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

  • Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dokumenty do pobrania

Zasady rekrutacji
Podanie do szkoły
  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 140Liczba odwiedzin dzisiaj: 3