TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Symbol cyfrowy zawodu: 343404

Kwalifikacje:

  1. HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań (egzamin zdawany na koniec klasy III)
  2. HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin zdawany po I półroczu klasy V)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia

Rynek usług gastronomicznych to stale rozwijający się obszar, na którym potrzeba wykształconych specjalistów zawodu. Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych, sporządzania potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowej obsługi konsumentów (gości). Uczniowie zdobywają wiedzę jak układać diety, organizować usługi gastronomiczne wychodząc naprzeciw zleceniodawcy, zachować się na rynku pracy czy jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. To nie tylko kierunek przygotowujący do bycia kucharzem ale również jak aktywnie wejść na rynek pracy i być dla niego elastycznym i uniwersalnym.

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i u Partnerów szkoły oraz praktyki zawodowe
w wymiarze 280 godzin (po 140 godzin w klasie III i IV).

Uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności takie jak: profesjonalne parzenie kawy, rzeźbienie w owocach i warzywach, obsługa konsumencka czy barmańska. Wszystko w trakcie organizowanych w szkole kursów:

– baristy

– carvingu

– kelnerskim

– barmańskim

Dodatkowo uczniowie mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne oraz podjęcia płatnych staży w Polsce.

Partnerami szkoły są: Restauracja Tandem w Ostrowi Mazowieckiej, Hotel Natura Mazur Resort & Conference w Warchałach oraz szkoła Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi w Kemer w Turcji.

Po ukończeniu kształcenia absolwent może podjąć pracę w:

  • Wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, pensjonatach, domach wczasowych, restauracjach.

  • Szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

  • Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dokumenty do pobrania

  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 754Liczba odwiedzin dzisiaj: 2