W dniu 25.03.2023 roku uczniowie klas ITG, IVTGB, IIITS oraz IIITK wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez koło ornitologiczne działające przy GOKiS w Małkini Górnej. Podczas spotkania poszukiwano ptasich zwiastunów wiosny. Miejscem obserwacji były rozlewiska na łąkach w okolicy wsi Borowe. Udało się zaobserwować kilkanaście gatunków, które przyleciały do nas, aby odbyć lęgi. Niektóre z kolei zatrzymały się tylko, aby uzupełnić zapasy energii niezbędnej do dalszej wędrówki. Bardzo liczne były już czajki, krwawodzioby, rycyki i kszyki. Pojawiło się również stadko przelotnych batalionów. Dopisały też blaszkodziobe: łabędzie nieme i krzykliwe, gęgawy, krzyżówki, świstuny i cyraneczki. Uczestnicy zajęć uczyli rozpoznawać się poszczególne gatunki samodzielnie odszukując ich cechy diagnostyczne w atlasach ornitologicznych. Dla wszystkich była to interesująca, praktyczna lekcja przyrody.