Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 mieliśmy zaszczyt gościć Pana Jerzego Bauera – starostę ostrowskiego, Panią Monikę Tymińską – Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Panią Martę Głębocką – dyrektora Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Małkini Górnej, Pana Stefana Rostkowskiego – radnego i członka zarządu powiatu ostrowskiego, Pana Wiesława Jarząbka – przedstawiciela PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, Pana Sebastiana Niedziółkę – Przedstawiciela PKP Intercity S.A. w Warszawie oraz Panią Dorotę Ferenc – przewodniczącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej.
Podczas akademii Pani Agnieszka Gaś – Dyrektor Zespołu Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej wręczyła nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i promocję z wyróżnieniem.
Najwyższą średnią w szkole (5,47) uzyskała ucz. klasy II technikum transportu kolejowego – Aleksandra Zawistowska, która została rekomendowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczennice klasy IV TK: Izabela Kruk oraz Wioleta Nadana otrzymały stypendium Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, które wręczyła Pani Monika Tymińska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
Julia Kołodziej z kl. II TK otrzymała nagrodę Rady Rodziców za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wykazanie się bardzo dużym zaangażowaniem w życie szkoły.
Uczennice klasy IV TK Oliwia Konik oraz Wioleta Nadana zostały stypendystkami „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”.
Do nowych stypendiów spółek kolejowych współpracujących ze szkołą rekomendowani zostali uczniowie klasy I technikum transportu kolejowego: Joanna Barszcz, Zuzanna Koszewska, Zuzanna Zadrożna oraz Jan Kamiński.
Obecnie w szkole stypendia fundowane przez spółki kolejowe pobiera 11 uczniów, 6 stypendystów ukończyło w tym roku szkolnym naukę i niebawem podejmie pracę.
Nagrody za 100% frekwencję w roku szkolnym z rąk starosty ostrowskiego Pana Jerzego Bauera odebrali: Klaudia Wileńska, Zuzanna Zadrożna, Maciej Zakrzewski, Igor Kaczyński oraz Kuba Szymański.
Najlepszą klasą we współzawodnictwie oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 została klasa II technikum transportu kolejowego, której wychowawcą jest Pani Eliza Witkowska. Klasa otrzymała nagrodę Rady Rodziców.
Serdecznie gratulujemy sukcesów i wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji!